ALAN ADI

Alan adınızı şimdi UzakNET den kayıt edin, markanızı güvence altına alın!

UzakNET Alan adı servislerimiz ile alan adınıza ait onlarca farklı uzantıyı tek seferde kontrol edip, kayıt edebilirsiniz.

Evrak gerektiren alan adı uzantılarınız haricindeki 1. seviye alan adlarınız (örn. .com .net .org) gerçek zamanlı (online) olarak anında kayıt edilir ve kayıt bilgileriniz eposta adresinize gönderilir.

Alan adlarınıza ait tüm işlemlerinizi gerçek zamanlı olarak kullanıcı arabirimimizden gerçekleştirebilirsiniz.

1 .COM.TR İçin Gerekli Belgeler
Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır. Belgeniz ile birlikte alan adı tahsis formunuzuda doldurup tarafımıza iletmeniz gereklidir, tahsis formuna bu linkten ulaşabilirsiniz, indir.

- Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

- Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

- Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

- Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",

- Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

- Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

- Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

- Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

- Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,

- Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

- Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

- İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

- Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

- Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

- Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

- İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

- Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.

- Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

- Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"

- Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
2 .NET.TR İçin Gerekli Belgeler
Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan sadece bir tanesinin iletilmesi yeterli olacaktır. Belgeniz ile birlikte alan adı tahsis formunuzuda doldurup tarafımıza iletmeniz gereklidir, tahsis formuna bu linkten ulaşabilirsiniz, indir.

- Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),

- Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),

- İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

- Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.
3 .ORG.TR İçin Gerekli Belgeler
Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan sadece bir tanesinin iletilmesi yeterli olacaktır. Belgeniz ile birlikte alan adı tahsis formunuzuda doldurup tarafımıza iletmeniz gereklidir, tahsis formuna bu linkten ulaşabilirsiniz, indir.

- Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

- Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
4 .WEB.TR İçin Gerekli Belgeler
".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
5 .GEN.TR İçin Gerekli Belgeler
".gen.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
6 .K12.TR İçin Gerekli Belgeler
Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan sadece bir tanesinin iletilmesi yeterli olacaktır. Belgeniz ile birlikte alan adı tahsis formunuzuda doldurup tarafımıza iletmeniz gereklidir, tahsis formuna bu linkten ulaşabilirsiniz, indir.

- Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

- Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
7 .Biz.TR İçin Gerekli Belgeler
".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
8 .AV.TR İçin Gerekli Belgeler


- ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

- ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
9 .DR.TR İçin Gerekli Belgeler


- Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

- Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
10 .TV.TR İçin Gerekli Belgeler
".tv.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
1 Alan Adım ne zaman aktif olur ?
Belge gerektirmeyen, 1 seviye alan adlarınız örneğin .com .net .org .us .eu vb uzantılar online olarak işleme alınmakta ve hemen aktif olmaktadır. 2. seviye alan adları için belge gerekir ve bu alan adları belge onayından (2-72 saat içerisinde) aktif olur veya reddedilir.
2 .tr uzantılı alan adlarında transfer mümkün müdür ?
.Tr uzantılı alan adlarınızda alan adı sahibi ile ilgili transfer mümkün değildir. Bu alan adları kişi yada kurumlar üzerine tahsis edilir bu sebeple sahiplikleri değiştirilemez Ancak alan adınızı kayıt ettiğiniz firmanızı değiştirebilirsiniz, firmamızı alan adınızın yönetim işlemleri ile ilgili sorumlu olarak atamak istemeniz durumunda linkteki bağlantıyı takip etmeniz yeterlidir. Sorumlu transfer formu için tıklayın.
3 .Tr alan adı kayıt formuna nereden ulaşabilirim ?
.tr uzantılı alan adı türlerinin kaydı için zorunlu olan başvuru tahsis formuna bu linkten ulaşabilirsiniz, indir. Formunuz ile birlikte, alan adı türünüze göre gerekli yasal belgeyi de iletmeyi unutmayınız.
4 Alan adıma ait dns sunucularını nasıl değiştirebilirim ?
Tüm alan adı uzantılarınızın dns adreslerini, kullanıcı girişi yaparak kontrol panelinizden değiştirebilirsiniz. Kullanıcı paneline giriş yap.
5 Alan adıma ait name server oluşturmak istiyorum, nasıl yapabilirim ?
Alan adlarına özel name server oluşturma (örn. ns1.domainadiniz.com veya dns1.domainadiniz.com vb.) işlemlerinizi kullanıcı girişi yaparak kontrol panelinizden ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcı paneline giriş yap.
6 Alan adımı transfer etmek istiyorum, nasıl yapabilirim. ?
Alan adınız belgeye dayalı türden değil ise (örn. .com.tr .org.tr vb) alan adınızın transfer kilidini açık duruma getirmeniz ve alan adı transfer kodunu almanız gereklidir. Bu işlemleri alan adınızın kayıtlı olduğu mevcut firmanızdan yapmanız gerekir. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra, alan adı transfer sayfamızdan transferinizi başlatabilirsiniz.
7 Transfer esnasında alan adım duraklatılır mı ?
Transfer işlemleri otomatik yapılan işlemler olup, alan adı transferi sırasında alan adınızda herhangi bir kesinti yaşanmamaktadır.
8 Alan adım kaç günde transfer olur ?
Türüne göre değişmekle birlikte ortalama alan adı transfer süresi 5 ile 7 iş günü arasında gerçekleşmektedir. (iş günü sadece hafta içi günleri kapsamaktadır.)
9 Yanlış alan adı kaydı yaptım, iptal edebilir miyim ?
Gerçek zamanlı alan adı türlerinde (örn. .com .net .org .eu vb.) iptal işlemi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple kayıt işlemi tamamlanmadan önce tekrar kontrol edip emin olmanızı rica ederiz. Belge gerektiren alan adlarında ise alan adınız onaylanana kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, kayıt onaylandıktan sonra iptal edilememektedir.
10 Bir başkasının adına kayıt olan alan adımı, transfer ettikten sonra bilgilerimi değiştirebilir miyim ?
Alan adı transfer işleminizden sonra alan adının gerekli bölümleri sizin kayıtlarınız ile değiştirilmektedir, ancak belgeye dayalı alan adlarında sorumlu değişikliği mümkün değildir.
11 Alan adı transfer koduma (eppkey - auth code) nereden ulaşabilirim ?
Firmamızdan kayıt edilmiş veya firmamıza transfer edilmiş alan adlarınızın transfer kodlarına, kullanıcı girişi yaparak kontrol panelinizden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı paneline giriş yap. Bir başka firmada kayıtlı alan adınızın transfer kodu için ilgili firma ile görüşmeniz gereklidir.
12 Alan adımın, domain kilidini nereden kapatabilirim ?
Alan adlarınızı kilitli yada açık konuma, kullanıcı girişi yaparak kontrol panelinizden getirebilirsiniz. Kullanıcı paneline giriş yap.