ASP ile HTML arasında ne fark vardır ?

Tarayıcı bir HTML dosyası talep ettiğinde server hiç bir işlem yapmadan dosyayı istemciye gönderir. 

· Tarayıcı bir ASP dosyası talep ettiğinde, ISS bu talebi ASP derleyicine aktarır. ASP derleyicisi dosyayı satır satır okur ve ASP kodlarını çalıştırır. Sonuç olarak işlenmiş ASP dosyası istemciye HTML formatında aktarılır. 
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Ayrıca okuyun